Tarptautinė menininkų rezidencija „Išbandyk profesiją“

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras organizuoja plačios imties meninių specialybių tarptautinę jaunųjų menininkų rezidenciją „Išbandyk profesiją“. Rezidentų stovykla veiks 2019 metų liepos 19- rugpjūčio 2 dienomis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete.
Projektas skiriamas žymaus Lietuvos kompozitoriaus Eduardo Balsio 100-osioms gimimo metinėms pažymėti. Rezidencijos baigiamasis kolektyvinis darbas – teatralizuota E. Balsio dainų bei instrumentinių kūrinių koncerto „Aš – senas jūrininkas“ premjera Klaipėdos Laikrodžių muziejaus kiemelyje 2019 m. rugpjūčio 2 d.
Visos rezidentūros veiklos bus vykdomos side-by-side principu, sudarant sąlygas dalyviams semtis patirties iš vyresniųjų kolegų profesionalų. Projektui įgyvendinti bus suburta atlikėjų – solistų bei instrumentalistų – komanda ir jauna kūrybinė grupė – režisieriaus asistentai, spektaklio vadovai, scenografai, šviesų bei kostiumų dailininkai.
Teatralizuotas E. Balsio dainų bei instrumentinių kūrinių koncertas „Aš – senas jūrininkas“ yra įtrauktas ir į festivalio „Muzikinis rugpjūtis pajūryje“ programą bei Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2019/2020 m. sezono repertuarą. Jį planuojama rodyti įvairiose Klaipėdos bei pajūrio regiono kultūrinėse erdvėse.
Aktualizuojant E. Balsio kaip Lietuvos kompozitoriaus marinisto kūrybinį palikimą, vyks jo gyvenimui ir kūrybai pajūryje skirti susitikimai, pažintinės ekskursijos.
Svarbus projekto siekis – jaunųjų menininkų jūrinio mentaliteto ugdymas, savo šalies kaip jūrinės valstybės ne tik geografine prasme, bet ir politikos, ekonomikos, kultūros lygmenyse, suvokimo svarba. Šiam tikslui pasiekti bus rengiami susitikimai su įvairių sričių profesionalais, atkreipiant dėmesį į svarbias jūrinių institucijų ir uosto veiklas, darančias įtaką ne tik klaipėdiečių, bet ir visos šalies piliečių ekonominiam ir kultūriniam gyvenimui.

Reikalavimai
Rezidencijoje kviečiami dalyvauti konservatorijų, aukštųjų muzikos mokymo įstaigų studentai ir magistrantai bei absolventai nuo 18 iki 28 m.
Solistus dainininkus, choro dainavimo studentus (visų tesitūrų balsai: sopranai, altai, tenorai ir bosai) ir instrumentalistus (pianistus, mušamųjų instrumentų atlikėjus, bosinės gitaros atlikėjus, smuikininkus, altininkus, violončelininkus, fleitininkus, obojininkus, klarnetininkus, fagotininkus) kviečiame siųsti savo CV, motyvacinį laišką, laisvos formos sutikimą dėl asmens duomenų ir atvaizdo naudojimo projekto viešinime ir video įrašus („YouTube“ ar „Wimeo“ nuorodas), kuriuose užfiksuota jūsų profesinė veikla iki 2019 m. liepos 1 d. el. paštu rezidencija@kvmt.lt.

Pretendentus į režisieriaus asistentus, spektaklio vadovus, scenografus, šviesų bei kostiumų dailininkus ar kitų sričių menininkus kviečiame siųsti savo CV, motyvacinį laišką, laisvos formos sutikimą dėl asmens duomenų ir atvaizdo naudojimo projekto viešinime iki 2019 m. liepos 1 d. el. paštu rezidencija@kvmt.lt

Komisijos atrinkti kandidatai bus informuoti per 10 darbo dienų.
Rezidencijos dalyviai bus nemokamai apgyvendinti Klaipėdoje.

Programa
Rezidencijos metu numatomi meistriškumo kursai, seminarai bei lauko provokacijos atvirose erdvėse, susitikimai su muzikinio teatro, aktorinio meistriškumo specialistais, meno vadybininkais. Rezidentai turės galimybę ne tik tobulinti savo muzikinius įgūdžius, bet ir gilintis į asmeninės vadybos principus, sėkmingos karjeros formavimo dėsnius.
Programos pradžia liepos 19 d.
Registracija vyks liepos 19 d. 10.00 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete
Numatomos kasdieninės repeticijos nuo 10.00 iki 13.00 ir nuo 17.00 iki 21.00
Programos vadovai: dirigentas Egidijus Miknius ir režisierė Rūta Bunikytė
Programos pabaiga – teatralizuota E. Balsio dainų bei instrumentinių kūrinių koncerto „Aš – senas jūrininkas“ premjera Klaipėdos Laikrodžių muziejaus kiemelyje 2019 m. rugpjūčio 2 d.

International Young Artists Residence ‘Try Your Profession’

The Klaipėda State Music Theatre is organizing the residence ‘Try Your Profession’ for the young artists from the wide range of artistic specialities.
This summer residence will take place in the Klaipėda Faculty of the Lithuanian Academy of Music and Theatre from July 19 to August 2, 2019.
It is dedicated to the centennial of Eduardas Balsys, the great Lithuanian composer. The joint work of all the residents will be the spectacular open-air concert “I am an old sailor” consisting of the popular songs and instrumental pieces by E. Balsys at the Klaipėda Clock and Watch museum on August 2, 2019.
All the residence activities will be done on the basis of side-by-side principle, i.e., the younger participants will have an opportunity to get experience from the senior professionals. For the project, the group of performers – soloists and instrumentalists – as well as the artistic team of assistant directors, show managers, scenographers, light and costume designers will be selected.
The spectacular open-air concert “I am an old sailor,“ which consists of various popular song and instrumental pieces by E. Balsys, is included into the programme of the festival „Musical August at the Seacoast“ and the repertoire of the Klaipėda State Music Theatre in the season of 2019/2020. It is intended to be performed in various cultural venues of Klaipėda and the region of Lithuanian seacoast.
There will be organized various excursions and meetings, the aim of which is to actualize the musical maritime heritage of E. Balsys.
Another important aim of the project is to develop the kind of artistic maritime mentality of the participants, i.e., to deepen the understanding of Lithuania also as a maritime state, not just in terms of geography, but also in terms of politics, economy, and culture. For that reason, the meetings and discussions with the professionals from various fields will be organized, paying special attention on various activities of maritime institutions and Klaipėda port, that have a major impact on the economic and cultural life not just of the citizens of Klaipėda but of entire country as well.

Requirements
The undergraduate and graduate students as well as graduates from the conservatoires, academies and other schools of higher music education from the age from 18 to 28 years are expected to apply for the residence.
The performers — solo singers, choir singers (all voices, i.e. sopranos, altos, tenors, baritones, basses) as well as instrumentalists (pianists, percussionists, bass-guitar players, violinists, violists, cellists, flutists, oboists, clarinetists, bassoonists) are expected to send their CV’s, motivation letter, the free-form agreement to use personal data and pictures in the promotion of the project, as well as video recordings (youtube and/or Vimeo links) of their professional activities.
The applicants from other artistic specialities (assistant directors, stage managers, scenographers, light and costume designers, etc.) interested in participating in this residence should sent their CVs, motivation letters and free-form agreement to use personal data and pictures in the promotions of the project.
The application letters with the requested data should be send to rezidencija@kvmt.lt by July 1, 2019.

The accepted applicants will be informed within 10 working days.
The participants of the residence will be provided with free accommodation in Klaipėda.

Programme
During the residence, the master-classes, seminars, workshops and open-air flash-mobs will take place, as well as the meetings with the professionals of music theatre, specialists of actor excellence, and art managers will take place. The residents will have an opportunity not just to develop their musical skills, but also to get into the principles of personal management and the building of successful artistic career.
The residence begins on July 19, 2019.
The registrations of successful applicants will take place on July 19, 2019, at 10 AM at the Klaipėda Faculty of the Lithuanian Academy of Music and Theatre.
The leaders of the programme are conductor Egidijus Miknius and theatre director Rūta Bunikytė.
At the end of the entire programme the premier of the spectacular open-air concert “I am an old sailor,“ consisting of the popular songs and instrumental pieces by E. Balsys, will take place in the Klaipėda Clock and Watch Museum on August 2, 2019.