Autorius: Administratorius

Kontaktai

LAIMA VILIMIENĖ
Teatro vadovas
laima.vilimiene@kvmt.lt
VYTAUTAS KAŽUKAUSKAS
Teatro vadovo pavaduotojas
vytautas.kazukauskas@kvmt.lt
AUDRONĖ JUOZAUSKAITĖ
Teatro vadovo pavaduotoja menui
(8 46) 397 407

+370 620 46799

audrone.juozauskaite@kvmt.lt

Skelbiamas konkursas Rinkodaros tarnybos vedėjo(-os) pareigoms užimti

SKELBIAMAS KONKURSAS

BĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO,

DONELAIČIO G. 4, KLAIPĖDA, ĮMONĖS KODAS 190755028,

RINKODAROS TARNYBOS VEDĖJO (-OS)

PAREIGYBEI UŽIMTI

 

1.Pagrindiniai reikalavimai:

Rinkodaros tarnybos vedėjas priklauso struktūrinių padalinių vadovų ir pavaduotojų grupei, yra pavaldus teatro vadovui.

Pareigybė priskiriama A2 lygiui.

Rinkodaros tarnybos vedėju skiriamas asmuo, turintis universitetinį aukštąjį (meno, humanitarinių ar socialinių mokslų srities) išsilavinimą, turintis ne mažesnę nei 3 metų darbo patirtį kultūros, meno, pardavimų vadybos srityje.

 

2.Rinkodaros tarnybos vedėjas privalo mokėti, žinoti (išmanyti):

teatro veiklos specifiką;

šiuolaikinės rinkodaros principus;

vadybos ir verslo administravimo pagrindus;

reklaminių kampanijų, informacinės sklaidos, pardavimų skatinimo vykdymo formas ir metodus;

savarankiškai planuoti, organizuoti tarnybos darbą.

 

3.Pareigos:

Organizuoti Rinkodaros tarnybos darbuotojų darbą;

Koordinuoti reklamos gamybos, talpinimo ir transliacijų tvarkaraščius bei grafikus;

Planuoti ryšių su rėmėjais ir partneriais strategiją, palaikyti ryšius su esamais rėmėjais bei ieškoti naujų;

Tyrinėti, analizuoti ir vertinti teatro teikiamų paslaugų paklausą, žiūrovų poreikius, teatro lankomumą, bilietų ir programėlių pardavimų kainų pagrįstumą, prognozuoti ir skatinti jų realizavimą;

Kontroliuoti sudaromų susitarimų, sutarčių ir kontraktų rengimą bei vykdymą;

Organizuoti programėlių, bukletų, afišų, lankstinukų, kitos reklaminės medžiagos bei atributikos pateikimą gamybai, spausdinimui, nustatyti jų tikslingą poreikį bei organizuoti jų pardavimą;

Organizuoti ir kontroliuoti teatro tikslinius pardavimus, teikti siūlymus ir rekomendacijas juos atliekantiems darbuotojams;

Organizuoti edukacines programas.

 

Gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką

iki 2019 m. kovo 20 d. siųsti

el.paštu: jurgita.zaleckiene@kvmt.lt,

tel. pasiteirauti 8-46-397410, mob. 8 618 37139.

Veiklos ataskaitos/planai

 

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2018 metų veiklos planas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2017 metų veiklos planas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2016 metų veiklos planas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2015 metų veiklos planas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2014 metų veiklos planas

 

ATASKAITOS

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2017 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2016 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2015 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2014 metų veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2013 metų veiklos ataskaita

Finansinės ataskaitos

 

2019 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2018 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. III KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. II KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2017 M. I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 

2013 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

 

 

Teatre galiojančios tvarkos

 

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Turimi tarnybiniai lengvieji automobiliai

Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės

Viešieji pirkimai

 

 

2017 M. KLAIPĖDOS VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

 

 

 

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro paslaugų teikimo taisyklės

KLAIPĖDOS VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

 

 

Naujienlaiškių prenumerata