2019 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2019 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. biudžeto vykdymo atskaitomybė

2018 m. II ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. I ketvirčio biudžeto vykdymo ataskaitos

2018 m. III ketvirčio biudžeto vykdymo atskaitomybė

2017 m. Biudžeto vykdymo atskaitomybė

2017 M. III KETVIRČIO BIUDŽETO ATSKAITOMYBĖ

2017 m. I pusmečio biudžeto atskaitomybė

2017 M. I KETVIRČIO BIUDŽETO ATSKAITOMYBĖ

2016 M. BIUDŽETO ATSKAITOMYBĖ

2015 M. BIUDŽETO ATSKAITOMYBĖ

2014 M. IV KETVIRČIO BIUDŽETO ATSKAITOMYBĖ

 

2013 M. BIUDŽETO ATSKAITOMYBĖ

2013 m. biudžeto atskaitomybės aiškinamasis raštas

2013 m. biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ataskaita

2013 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

2013 m. finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaita

2013 m. mokėtinų ir gautinų sumų ataskaita

2013 m. nepanaudotų biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lešų, skiriamų programoms finansuoti, suvestinė ataskaita

 

VEIKLOS PLANAI

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2017 m. veiklos planas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2016 m. veikos planas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2015 m. veiklos planas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2014 m. veiklos planas

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2013 m. veiklos planas

 

ATASKAITOS

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2017 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2016 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2015 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2014 m. veiklos ataskaita

Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro 2013 m. veiklos ataskaita