Kategorija: Karjera

Konkursai

Operos solistų perklausa E. Balsio operos „Kelionę į Tilžę“ pagrindinių vaidmenų atlikėjams atrinkti

2019 m. liepos 30 d. rengiama operos solistų perklausa vienintelės E. Balsio operos „Kelionė į Tilžę“ pagrindinių vaidmenų atlikėjams atrinkti.

Perklausoje kviečiami dalyvauti sopranai ir mecosopranai ir tenorai.

Operos premjera numatoma 2019 m. lapkričio 22 d. Klaipėdos Žvejų rūmuose.

Perklausai prašome parengti laisvai pasirinktą ariją iš operos ir ištrauką iš operos „Kelionė į Tilžę“. Muzikinę medžiagą atsiųsime jūsų nurodytu el. pašto adresu.

Paraiškų dalyvauti perklausoje ir CV laukiame iki liepos 20 d. adresu teatras@kvmt.lt

Smulkesnė informacija teikiama telefonu +370 620 46799.

 

 

 

 

Skelbiama atranka renginių organizatoriaus (-ės) pareigybei užimti

SKELBIAMA ATRANKA
BĮ KLAIPĖDOS VALSTYBINIO MUZIKINIO TEATRO,
K. DONELAIČIO G. 19, KLAIPĖDA, ĮMONĖS KODAS 190755028,
RENGINIŲ ORGANIZATORIAUS (-ĖS)
PAREIGYBEI UŽIMTI

1. Pagrindiniai reikalavimai:
Renginių organizatoriaus pareigybė priskiriama Kultūros ir meno darbuotojų kategorijai, specialistų grupei. Pareigybės lygis – A2. Renginių organizatorius yra pavaldus Rinkodaros tarnybos vedėjui.

2. Renginių organizatorius privalo mokėti, žinoti (išmanyti):
darbo muzikiniame teatre gamybinį – kūrybinį procesą;
gerai mokėti valstybinę ir vieną užsienio kalbą;
gebėti savarankiškai organizuoti renginius;
gebėti dirbti komandoje;
išmanyti teatro veiklos specifiką bei vidinę ir išorinę komunikaciją;
išmanyti dalykinio bendravimo etiką;
išmanyti teatro organizacinę struktūrą;
valdyti kompiuterinės technikos, komunikacijų ir ryšio priemones;
išmanyti įstatyminius ir normatyvinius teisės aktus, susijusius su teatro veikla;
būti kūrybiškas, komunikabilus, iniciatyvus, atsakingas ir pareigingas.

3. Pareigos:
Organizuoti ir administruoti (rašyti įsakymus, tarnybinius pranešimus ir kt. reikiamus dokumentus) konkrečių renginių (įskaitant gastroles), kurie vykdyti paskirti vadovo įsakymu, įgyvendinimą.
Parengti su konkrečiai priskirtu renginiu susijusias paslaugų, bendradarbiavimo ir kitas reikiamas sutartis, atlikti viešųjų pirkimų procedūras bei pateikti dokumentus pasirašyti abiem šalims.
Suderinti su Pastatymų tarnyba ir atlikėjais repeticijų vietą ir laiką bei scenos parengimo renginiui reikalavimus, pateikti scenos parengimo planą Pastatymų tarnybos vedėjui.
Esant būtinybei raštu pateikti Pastatymų tarnybos vedėjui užsakymus dėl scenos darbininkų, scenos įrangos, garso, apšvietimo ir kitų būtinų renginiui įgyvendinti priemonių.
Atlikti viešųjų pirkimų procedūras su transporto paslaugų tiekėjais.
Organizuoti, administruoti ir koordinuoti Teatro renginius Lietuvoje ir užsienyje.
Dalyvauti rengiant ir įgyvendinant kitus Teatro organizuojamus renginius: meninius projektus, festivalius, edukacines programas ir pan.

 

Gyvenimo aprašymą bei motyvacinį laišką
iki 2019 m. birželio 25 d. siųsti adresu:
gitana.kriksciunaite@kvmt.lt
Tel. pasiteirauti: 8 46 475 200

Naujienlaiškių prenumerata