Kategorija: Karjera

Konkursai

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras ieško altininko ir obojininko – anglų rago atlikėjo

KONKURSAI

ORKESTRO MUZIKANTŲ PAREIGOMS

ALTININKUI

 

Konkurso data: 2018 m. lapkričio 10 d. 11:30 val.

Konkurso programa:

 

Klasikinio koncerto I dalis su kadencija:

F.A.Hoffmeister koncertas altui D-dur I dalis

arba

Stamitz Koncertas altui D-dur I dalis.

 1. Pjesė (laisvai pasirinkta);
 2. Skaitymas iš lapo;
 3. Pokalbis komisijoje.

 

 

OBOJININKUI – ANGLŲ RAGO ATLIKĖJUI

 

Konkurso data: 2018 m. lapkričio 10 d. 10:00 val.

Konkurso programa:

Klasikinio koncerto I dalis:

 1. Bellini koncertas obojui ir orkestrui Es-dur;
 2. Kantileninė pjesė obojui, anglų ragui (laisvai pasirinkta);
 3. Skaitymas iš lapo;
 4. Pokalbis komisijoje.

 

Pateikiami dokumentai: prašymas dalyvauti konkurse, darbinės veiklos aprašymas, išsimokslinimą ir kitus profesinius pasiekimus liudijančių dokumentų kopijos.

Dokumentai priimami nuo 2018-10-09 iki 2018-11-09 KVMT Personalo ir kanceliarijos skyriuje:

K.Donelaičio g. 4, Klaipėda, 237 kab. arba el.paštu personalovadovas@klaipedosmuzikinis.lt

 

Smulkesnė informacija teikiama telefonu (8-46) 39 74 10.

Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui reikalingas scenos montuotojas

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

 1. Scenos montuotoju priimamas darbuotojas, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, medicinos leidimą tą darbą atlikti, turintis darbo patirties teatro scenos padaliniuose. Privalumas – mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų).
 2. Scenos montuotojas yra pavaldus vyr. scenos mašinistui, o jam nesant – scenos mašinistams.
 3. Scenos montuotojui laikinai nesant darbe (dėl ligos, komandiruotes, atostogų ar pan.) jo darbą ir funkcijas atlieka kitas scenos montuotojas, paskirtas teatro vadovo įsakymu.
 4. Scenos montuotojas privalo žinoti:

4.1. Visų keliamų, uždaromų mechanizmų specifiką, jų išdėstymą bei jų veikimo principus.

4.2. Visų štangų išdėstymo tvarką.

PAREIGOS 

 1. Vykdo vyr.scenos mašinisto nurodymus susijusius su tiesioginiu darbu aptarnaujant sceną stacionare, Kolonų salėje, gastrolėse, išvykose.
 2. Scenos montuotojas suneša ir vyr.scenos mašinistui vadovaujant, montuoja dekoracijas repeticijoms, spektakliams bei įvairiems teatro renginiams stacionare, Kolonų salėje, gastrolėse ir išvykose.
 3. Baigus spektaklį, repeticiją, ar renginį, scenos montuotojas, pagal vyr. scenos mašinisto nurodymus atlieka spektaklio dekoracijų išmontavimą, t. y. nuima visas dekoracijas, jas išneša iš scenos, o medžiagines susuka ir išneša į tam skirtą vietą.
 4. Scenos montuotojas, montuodamas dekoracijas, laikosi saugaus darbo ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių.
 5. Scenos montuotojas, ne renginių metu, atlieka smulkų dekoracijų ir kito scenos inventoriaus remontą, kabina reklaminius tentus, pastato laikinus reklaminius stovus mieste ir gastrolėse, bei kitus darbus pagal vyr. scenos mašinisto ar pastatymų dalies vedėjo nurodymus.
 6. Pakrauna ir iškrauna dekoracijas, butaforiją, apšvietimo įrangą, instrumentus ir kitus reikalingus spektaklio pravedimui reikmenis išvežant, ar atvežant automašina, bei vykstant į gastroles ar išvykas.
 7. Vykdo kitus vyr.scenos mašinisto nurodymus, susijusius su spektaklio repeticijų, ar renginių aptarnavimu, esant būtinumui dirba ant tiltelio, kartu su scenos mašinistu.
 8. Reikalui esant, nuo dekoracijų valo dulkes ar kitokius nešvarumus.
 9. Dekoracijų montažą atlieka jas saugodamas nuo sugadinimo, suplėšymo, ar sudaužymo.
 10. Gastrolių metu laikosi teatro nustatytų gastrolių taisyklių, bei salės, kurioje vyksta renginys, vadovų, administratorių nurodymus, visą darbo procesą derindamas su vyr.scenos mašinistu, ar kitu asmeniu, paskirtu vadovauti gastrolėms.
 11. Būti pareigingam, darbščiam ir atsakingam.
 12. Laikytis teatro vidaus tvarkos, priešgaisrinės saugos, darbo etikos taisyklių.

Gyvenimo aprašymus siųsti adresu : personalovadovas@klaipedosmuzikinis.lt

Telefonas pasiteirauti 8-46-397410.

 

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras skelbia konkursą orkestro muzikanto (klarnetas) pareigoms užimti

Dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, darbinės veiklos aprašymas, išsimokslinimo ir kitų profesinius pasiekimus liudijančių dokumentų kopijos) priimami nuo 2018-09-19 iki 2018-10-19. Konkurso data 2018 m. spalio 23 d.

Dokumentus pristatyti į Teatro Personalo ir kanceliarijos skyrių (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda, 237 kabinetas) arba el. paštu personalovadovas@klaipedosmuzikinis.lt

Telefonas pasiteirauti: (8 46) 39 74 10.

Konkurso programa:

 1. Klasikinio koncerto I dalis (su kadencija);
 2. Pjesė (laisvai pasirinkta);
 3. Skaitymas iš lapo;
 4. Pokalbis.

 

 

 

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras skelbia konkursą orkestro muzikanto (kontrabosų grupės koncertmeisterio) pareigoms užimti

 

Dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, darbinės veiklos aprašymas, išsimokslinimo ir kitų profesinius pasiekimus liudijančių dokumentų kopijos) priimami nuo 2018-09-19 iki 2018-10-19. Konkurso data 2018 m. spalio 19 d.

Dokumentus pristatyti į Teatro Personalo ir kanceliarijos skyrių (K. Donelaičio g. 4, Klaipėda, 237 kabinetas) arba el. paštu personalovadovas@klaipedosmuzikinis.lt

Telefonas pasiteirauti: (8 46) 39 74 10.

 

Konkurso programa

 

Klasikinis koncertas, I dalis, be kadencijos:

D. von Dittersdorf koncertas kontrabosui ir orkestrui Nr. 2, E-dur

arba

Vanhal koncertas kontrabosui ir orkestrui D-dur;

 

Romantiškas koncertas, I dalis, su kadencija:

G.Bottesini koncertas kontrabosui ir orkestrui h-moll

arba

Koussevitzky koncertas kontrabosui ir orkestrui fis-moll;

 

Orkestrinės partijos iš spektaklių: 

-Opera „Pajacai“

-Opera „Traviata“

     -Operetė  „Kandidas“.

 

KVMT Double Bass natos pdf.

 

 

 

Naujienlaiškių prenumerata