Pagrindiniai reikalavimai:
1.Šviesos operatoriumi priimamas darbuotojas, turintis vidurinį specialųjį išsilavinimą, medicinos įstaigos leidimą tą darbą atlikti, turintis darbo patirties teatro scenos padaliniuose. Privalumas – mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų), kompiuterinis raštingumas.
2.Šviesos operatorius yra pavaldus vyriausiajam šviesos dailininkui.

Pareigos:
1. Turi išmanyti: apšvietimo prietaisų paskirtį, techninius rodiklius, sandarą, gedimo požymius ir priežastis, techninės priežiūros tvarką, profilaktiką;
2. Visų scenos apšvietimo priemonių specifiką, jų išdėstymą bei jų veikimo principus;
3. Specialiųjų apšvietimo efektų techniką ir būdus;
4. Scenos apšvietimo galimybes, išmanyti darbo organizavimo principus;
5. Vykdyti spektaklio dailininko, vyriausiojo šviesos dailininko siūlomus nurodymus meniniam renginio apšvietimui;
6. Darbo su pavojingais įrengimais, elektrosaugos reikalavimus, saugos darbo, priešgaisrinės saugos, vidaus tvarkos taisykles;
7. Pirmosios pagalbos suteikimo priemones ir tvarką esant elektrosaugos pažeidimams.
8. Privalo vykdyti vyriausiojo šviesos dailininko nurodymus susijusius su tiesioginiu darbu aptarnaujant renginius stacionare, gastrolėse, išvykose.
9. Gebėti pravesti šviesų montažą, meniškai apšviesti spektaklius, koncertus ir kt. renginius pagal šviesų partitūrą;
10. Gebėti atlikti apšvietimo valdymo aparatūros ir įrengimų profilaktinį remontą, valymus, sandėliuoti apšvietimo valdymo aparatūrą.
11. Aptarnauti renginius teatro gastrolėse ir išvykose.
12. Aptarnauti renginius nuomojant salę, esant gastroliuojančių kolektyvų renginiams, supažindinti jį aptarnaujantį personalą su apšvietimo valdymo įranga, padėti ją eksploatuoti ar pajungti gastrolierių atvežtą apšvietimo valdymo įrangą.
13. Laikytis teatro vidaus tvarkos, priešgaisrinės saugos, darbo etikos taisyklių.
14. Būti pareigingam, darbščiam, atsakingam, gebėti bendrauti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.paštu robertas.petraitis@kvmt.lt
Telefonas pasiteirauti: 8-695-19599