Pagrindiniai reikalavimai:
1. Vyresniuoju apšvietėju priimamas dirbti darbuotojas, turintis techninį – vidurinį išsilavinimą, medicinos įstaigos leidimą tą darbą atlikti, turintis darbo patirties teatro scenos padaliniuose. Privalumas – mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų).
2. Vyresnysis apšvietėjas privalo mokėti, žinoti, išmanyti:
2.1. Apšvietimo įrengimų sandarą ir veikimo principus, jų pajungimo į tinklą leistinus krūvius, naudojamų laidų skerspjūvius, pastovios ir kintamos srovės ypatumus;
2.2. elektros pravedimus ir apšvietimo aparatūros montažo taisykles, scenos apšvietimo taisykles.
2.3. naudojamų medžiagų rūšis;
2.4. darbo su pavojingais įrengimais, elektrosaugos reikalavimus, saugaus darbo, priešgaisrinės saugos, vidaus tvarkos taisykles;
2.5.vykdyti spektaklio dailininko, vyriausiojo šviesos dailininko siūlomus nurodymus meniniam renginio apšvietimui;
2.6. pirmosios pagalbos suteikimo priemones ir tvarką esant elektrosaugos pažeidimams.

Pareigos:
1. Atlikti einamojo repertuaro spektaklių apšvietimą.
2. Spektaklių ir repeticijų metu parengti elektros apšvietimo aparatūrą, specialiųjų efektų konstrukcijas ir scenos apšvietimą pagal šviesų partitūrą.
3. Paruošti aparatūrą spektaklių šviesų efektams sukurti, elektrifikuotas butaforines priemones.
4. Atlikti scenos apšvietimo elektros laidų ir šviesos aparatūros montažą.
5. Atlikti savalaikį apšvietimo technikos remontą, teikti reikalingų medžiagų, atsarginių dalių, apšvietimo aparatūros paraiškas vyriausiajam šviesos dailininkui.
6. Atlikti apšvietimo aparatūros ir įrengimų profilaktinį remontą, valymus, sandėliuoti apšvietimo aparatūrą.
7. Aptarnauti renginius nuomojant salę, esant gastroliuojančių kolektyvų renginiams, supažindinti jį aptarnaujantį personalą su apšvietimo įranga, padėti ją eksploatuoti ar pajungti gastrolierių atvežtą apšvietimo techniką.
8. Vykdyti vyriausiojo šviesos dailininko nurodymus susijusius su tiesioginiu darbu aptarnaujant renginius stacionare, gastrolėse, išvykose.
9. Laikytis teatro vidaus tvarkos, priešgaisrinės saugos, darbo etikos taisyklių.
10. Būti pareigingu, darbščiu, atsakingu, gebėti bendrauti.

Gyvenimo aprašymus siųsti el.paštu robertas.petraitis@kvmt.lt
Telefonas pasiteirauti: 8-695-19599