Koncertmeisterė – Inga MAKNAVIČIENĖ | LT klaipedosmuzikinis.lt
Inga MAKNAVIČIENĖ

Inga MAKNAVIČIENĖ

Koncertmeisterė

Inga Maknavičienė – Tarpt. konk. Lietuvoje ir Rusijoje laureatė, pianistė, docentė, Lietuvos FPA ir LMS narė, per visą kūrybinio darbo laikotarpį surengusi per 900 koncertų Lietuvoje ir užsienyje (Austrijoje, Belgijoje, Estijoje, Čekijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Suomijoje, Rusijoje ir kt.). I. Maknavičienė koncertuoja kaip pianistė solistė, su Lietuvos teatrų solistais, kameriniuose ansambliuose. Kartu su kolegomis vilniečiais ir žymiais Klaipėdos krašto menininkais yra parengusi daugelį kamerinės (fortepijoninio dueto, trimito, fleitos, vokalinės ir kt.) muzikos programų. Pianistė dalyvauja rašytojų ir poetų knygų pristatymuose, kartu su Klaipėdos valst. dramos teatro aktoriais ir šio krašto literatūrologais, istorikais rengia muzikines literatūrines istorines kompozicijas. 2004 m. vasario 16 d. apdovanota kaip ,,Geriausia 2003 m. Klaipėdos universiteto menininkė“. 2006 m. paskirta KU KLASCO premija ,,Už nuopelnus menotyros ir meno srityje“. 2007 m. jai suteiktas Klaipėdos universiteto docento vardas. Už aktyvią meninę veiklą šalies ir miesto kultūriniame gyvenime apdovanota daugeliu KU rektorių, dekanų, KVMT vadovų, LR miestų merų, įvairių šalies ir užsienio kultūros institucijų vadovų, LR Seimo narių, ministrų Padėkomis. Paskutiniai iš jų: LR Kultūros ministerijos – Kultūros ministro Padėkos raštas (2016-07-27); LR Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštas (2016-09-28).

Koncertai

Pianistė yra surengusi daugiau nei 900 koncertų Lietuvoje ir užsienyje, aktyviai dalyvauja daugelyje tarptautinių ir respublikinių festivalių, kuriuos rengia Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos muzikų sąjunga, Lietuvos kompozitorių sąjunga (anksčiau – ir jos Klaipėdos skyrius), Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras ir kt. Lietuvos ir užsienio muzikos meno, kultūros institucijos. Fortepijoninius koncertus ir kitus stambios formos kūrinius ji skambino solo ir f-niu duetu (I partija), diriguojant iškiliausiems Lietuvos ir užsienio dirigentams – S. Sondeckiui, G. Mais (Vokietija) su Lietuvos nacionalinės filharmonijos kameriniu orkestru, S. Domarkui su Mažosios Lietuvos simfoniniu orkestru, R. Šervenikui, T. Ambrozaičiui su Klaipėdos kameriniu ir Lietuvos nacionalinės filharmonijos kameriniais orkestrais, A. J. Lukoševičiui su Klaipėdos universiteto kameriniu orkestru ir kt.

Lietuvos televizijos ir radijo fonduose saugomi pianistės atliekami Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūrinių įrašai, taip pat išleistos šešios pianistės solistės ir kamerinės muzikos (atliekamos su kt. žymiais Lietuvos menininkais – instrumentalistais, dainininkais, aktoriais) kamerinės muzikos kompaktinės plokštelės.

Festivaliai

I.Maknavičienė yra dalyvavusi daugelyje (per 60) tarptautinių ir respublikinių festivalių – Lietuvos Nacionalinės filharmonijos organizuotuose tarptautiniuose antrame ir trečiame ,,J. Haydn–F. Schubert“ festivaliuose (Vilnius, 1993, 1994); III Baltijos muzikos fest. ,,Gaida“ (1993); ,,Muzikos pavasaris“ (Klaipėda, 1994); II tarpt. J. Gruodžio kamerinės muzikos festivalyje (Kaunas, 1994); I tarpt. Fortepijoninių duetų festivalyje ,,Šiauliai 95“; Respubl. fest. ,,Pavasario muzika Visagine“ (1995); tarpt. naujos muzikos festivalyje ,,Marių klavyrai“ (Klaipėda, 1999); tarpt. chorų konkurse-festivalyje Latvijoje (2000); tarpt. festivalyje ,,XXV Klaipėdos muzikos pavasaris“ (2000); tarpt. pianistų, kamerinių ansamblių ir fortepijoninių duetų konkurse-festivalyje ,,Muzika be sienų“ (2002); V tarpt. fortepijoninių duetų festivalyje ,,Šiauliai 2003“; II tarpt. Tytuvėnų vasaros festivalyje (2005); XIII tarpt. naujosios muzikos fest. ,,Marių klavyrai“ (2006); Lietuvos kamerinio orkestro koncertų cikle ,,Nakties serenados“ (2007); I tarpt. meno festivalyje ,,Mažeikiai–2007“; IV tarpt. Tytuvėnų vasaros festivalyje ,,Vasariškos menų variacijos“ (2007); X operos ir simfoninės muzikos fest. ,,Muzikinis rugpjūtis“ (Klaipėda, 2007); Lietuvos kamerinio orkestro (LKO) koncertų ciklo ,,Nakties serenados“ programose (Palanga, 2007); tarpt. festivalyje-forume ,,Musical Performance and Pedagogics“ (Suomija, 2008); Lietuvos muzikų sąjungos renginiuose ,,Didysis muzikų paradas“ Klaipėdoje ir Vilniuje (2006, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015); V Tarpt. fest.-konkurse ,,Atlikėjas-kompozitorius“, skirtame A. Rubinšteino 180-osioms gimimo metinėms (Rusija, 2010); tarptautiniame festivalyje ,,XXI a. menas Klaipėdoje“ (Klaipėda, Nida, 2010), XIV, XV, XVI tarptautiniuose operos ir simfoninės muzikos festivaliuose ,,Muzikinis rugpjūtis pajūryje“ (2011, 2012, 2013, 2017), Kamerinės muzikos festivalyje Plateliuose (2013), Kretingos dvaro menų festivalyje (2014); Muziejų naktis (Šilutės muziejus) ,,Muzikuojantis ir skambantis dvaras“ (2017); II-ame tarpt. festivalyje ,,Impresijos“ (Palanga, 2017), I-ame tarpt. M. Glinkos festivalyje Veronoje (Italija, 2018) ir kt.

Kūrybiniai darbai

Kartu su kitais žymiais menininkais – aktoriais R. Šaltenyte, V. Paukšte, V. Kochanskyte ir kt., dainininkais – V. Vadokliene, D. Kužmarskyte R. Petrauskaite, ir kt., muzikologais, literatūrologais, istorikais, menotyrininkais, režisieriais yra sukurtos muzikinės literatūrinės kompozicijos: ,,Laiškai tolimai žvaigždei“ (pagal A. Elksne); ,,Ieškančiojo pėdsakai“ (pagal Kęstučio Trimako poeziją); ,,Moters meilė ir gyvenimas“ (2007, 2009–2011), ,,Mirksnio būvy – amžinybė“ (2009), ,,Aš dainuoju apie tai, ko nepasiekiu...“ (pagal S. Nėries poeziją); ,,Tau, tavo laimei, tavo karalystei“ (Prūsijos karalienė Luizė, 2010); ,,Nuo jūros link regėjimų jūros“ (dailininko P. Domšaičio kūrybinis palikimas. 2011); ,,Sustok ir paklausyk! Atrodo, kažkas lyg plazda ten, pas kraščiausią taką“ (pagal Antano Jasmanto kūrybą); ,,Moterų kompozitorių dainos“, ,,V. Kudirka – žmogaus misterija“, ,,M. K. Čiurlionis – herojus, kurio mes šiandien ilgimės“ (2012). Sakralinės impresijos ,,Kai tik pikta dvasia iš Dievo apimdavo Saulių, Dovydas imdavo į rankas lyrą ir grodavo..“ (pagal Bibliją, Samuelio pirmąją knygą) ir kt.

Pristatymai

Kaip pianistė solistė dalyvauja Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos sk. rengiamuose ,,Muzikos ir poezijos vakaruose” (2001, 2003, 2007), poetų ir rašytojų kūrybos bei naujausių knygų pristatymuose: poetės E. Karnauskaitės poezijos vakaras (2003); Muzikos ir poezijos vakaras ,,Balandėlę sakau” (2004, poet. S. Poškus); poeto R. Sadausko kūrybos vakaras (2004); rašytojo J. Šikšnelio knygos ,,Apšlakstytas isopu“ pristatymas (2004); ,,ARS vitae“ - ,,Menas gyventi“ knygos prist. (2007), KU Fort. dueto ,,Paralelės“ ir poetės N. Kliukaitės kūrybos vakaras (2008) ir kt. Taip pat socialdemokratų p-jos frakcijos seniūnės p. I. Šiaulienės kasmetiniuose renginiuose – ,,Literatūriniuose rytmečiuose“: poetės-rašytojos V. Jasukaitytės knygos ,,Dievas miršta vienišas” (2004), J. Saulėnienės ir R. Krupavičiūtės knygos ,,Prūsijos karalienė Luizė Klaipėdoje“ prist. (2005), A. Juozaičio knygos ,,Karalių miestas be karalių“ pristatymas (2007); Popietė Vydūnui: V. Bagdonavičiaus knygos ,,Spindulys esmi begalinės šviesos“ ir R. Palijauskaitės kng. ,,Žvilgsnis į gyvenimo gelmes“ pristat. (2008); rašyt. Vytauto Bubnio knygos ,,Balandžių plastėjimas“ ir P. Orintaitės ,, Ką laumės lėmė”, ,,Liepalotų medynuose” prist. (2010), rašyt. N. Strakauskaitės ,,Kultūros kraštovaizdis prie Kuršių marių” prist. (2011), F. Taunytės ,,Ieškau tikro lietuvio” prist. (2012). A. Vakarės ,,Kartais angelas pasirodo“ (Klaipėda, 2011; Vilnius, 2012), ir kt. Taip pat KU leidinių pristatymuose: ,,Klaipėdos kompozitorių kūrinių rinktinė“ (Nr. 1) prist. (2003); kompakt. plokštelės ,,Romantinė muzika“ (2004) prist.; ,,Lietuvos kompozitorių kūrinių rinktinė“ Nr. 2 ir spec. kompakt. plokštelės ,,Klaipėdos kompozitoriai tarptautiniam konkursui“ prist. (2005); komp. Z. Virkšo komp. plokštelės pristatymas (2006); ,,Lietuvos kompozitorių kūrinių rinktinė Nr. 3“ prist. (2007); prof. S. Vaitekūno knygos ,,Justinas Staugaitis“ (2011) prist. ir kt. 2008-2018 m. groja LR Seimo pirmininko pavaduotojos I.Šiaulienės rengiamuose poezijos ir muzikos rytmečiuose Klaipėdoje, skirtuose Tarptautinei moters dienai paminėti.

2012– 2016 m.m. su paskaitomis ir koncertais dalyvavo Kornelijaus Platelio AKIM („Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“) programoje ir jos pratęsime, aplankė daugiau nei 40 Lietuvos mokyklų.

Publikacijos. KU doc. Ingos Maknavičienės yra publikuota daug leidinių. Iš jų svarbiausi: ,,I. Maknavičienė. Fortepijono, fortepijono meno ir fortepijono technikos pratimų pianistams evoliucija“ (2000); fortepijoninių kūrinių redagavimas: ,,V. Mikalauskas. Snieguolė ir septyni nykštukai“ (1999); A. Remesa. ,,Koncertinė pjesė“ dviem fortepijonams (2000); L. Narvilaitė ,,Šauksmas-šviesa“ dviem trimitams ir dviem fortepijonams (2000); J. Domarkas ,,Capricio“ dviem fortepijonams (2001); J. Domarkas ,,Preliudas ir fuga“ dviem fortepijonams (2001); J. Domarkas. ,,Kūriniai fortepijonui“ (2006); ,,Klaipėdos kompozitorių kūrinių rinktinė“ (Nr. 1) sudarytoja ir vyr. redaktorė; ,,Lietuvos kompozitorių kūrinių rinktinė“ (Nr. 2) sudarytoja ir vyr. redaktorė; ,,Lietuvos kompozitorių kūrinių rinktinės Nr. 3“ sudarytoja ir vyr. redaktorė (2007) ir kt.

Pedagoginis darbas. KU MF doc. I. Maknavičienės fortepijono specialybės studentai ir moksleiviai – tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai (pirmųjų vietų prizininkai), diplomantai, spec.prizų ir GRAND PRIX laimėtojai Lietuvoje, Rusijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Ispanijoje, Gruzijoje ir kt. tarpt. festivalių (pvz., M. K. Oginskio festivalyje, skirtame 250-osioms gimimo metinėms Nacionalinio muziejaus LDK Valdovų rūmuose Vilniuje 2015 ir kt.) ir koncertų (pvz., ,,Didysis jaunųjų muzikų paradas“, skirtame pasaulinei muzikos dienai Vilniaus, rotušėje 2013, 2014; dalyviai. 2016 m. suteiktas eksperto metodinis vardas.

Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre debiutavo 2002 m. KVMT vadovo, prof. S. Domarko pakviesta kaip viena iš komp. A. Žigaitytės operos ,,Žilvinas ir Eglė“ statytojų. 2007 m. – koordinatorė KVMT ir KU bendro projekto tarpt. meistriškumo kursų muzikologams, instrumentalistams, vokalistams ,,Ankstyvojo baroko muzikos tradicijos ir nūdienė interpretacija“. Pianistė – KVMT X operos ir simfoninės muzikos fest. ,,Muzikinis rugpjūtis“ parengtoje fortepijoninės ir vokalinės muz. 2 dalių kompozicijoje ,,Moters meilė ir gyvenimas“ 2009 m. KVMT vadovės A. Nekrošienės-Žigaitytės kvietimu – atsakingoji pianistė-repetitorė komp. J. Gaižausko operos vaikams ,,Buratinas“ pianistė-repetitorė. 2010 m. – C. Monteverdi 2 dalių muz. dramos ,,Popėjos karūnavimas“ atsakingoji pianistė-repetitorė. 2010 m. – vyriausioji koncertmeisterė komp. A. Žigaitytės operoje-fantasmagorijoje ,,Frank`Einstainas – XXI amžius“. 2011 m. – pianistė KVMT muzikinėje-literatūrinėje kompozicijoje ,,Tau, tavo laimei, tavo karalystei“ (Prūsijos karalienė Luizė); 2011 m. – koordinatorė, vertinimo komisijos narė KVMT proj. ,,Respublikinis jaunųjų talentų festivalis ir festivalio-konkursas“. 2011–2012 m. – pianistė KVMT projekto ,,Debiutai“ koncertuose. 2012 m. – klavesinistė G. Rosinio operos ,,Sevilijos kirpėjas“ premjerose ir kt.

Studijos 1991–1994 m. Asistentūra-stažuotė Lietuvos muzikos akademijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Fortepijono katedroje (prof. K. Grybausko kl.) 1986–1991 m. Studijos Lietuvos konservatorijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Fortepijono katedroje (prof. K. Grybausko kl.). Suteiktos pianisto-solisto, kamerinio ansamblio artisto, koncertmeisterio, dėstytojo kvalifikacijos. 1991, 1993 m. tobulinosi Šveicarijoje (St. Moritz, Zurich, Jona), buvo šių tarptautinių meistriškumo kursų (,,International Master class“) finalininkė

Darbas

1991 m. su Lietuvos valstybinės konservatorijos paskyrimu atvyko dirbti į Klaipėdos fakultetų Fortepijono ir Orkestrinio dirigavimo katedras dėstytoja, koncertmeistere. Pradžioje dirbo Fortepijono katedroje dėstytoja, vėliau suteiktos lektorės (1995), docento pareigos (2004), o 2007 m. – suteiktas Klaipėdos universiteto docento vardas. Paralelėmis dirbo kaip koncertmeisterė Orkestrinio dirigavimo kaip vyriausioji koncertmeisterė. Nuo 2010 m. – Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro koncertmeisterė. 2001–2017 m. doc. I. Maknavičienė kasmet rengia Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto (KU TSI) projekto ,,Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: atviros meistriškumo paskaitos ir pamokos“ seminarus jauniesiems Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Gargždų, Šilutės, Palangos, Šiaulių, Panevėžio, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio ir kt. Lietuvos miestų pianistams ir jų pedagogams, yra šių seminarų Organizacinio komiteto pirmininkė. 2002 m. – KU MF Respublikinio studentų kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkurso Organizacinio komiteto pirmininkė. 2003 m. – KU MF Tarptautinio studentų kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkurso Organizacinio komiteto pirmininkė. 2005 m. – KU MF Tarptautinio studentų kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkurso Organizacinio komiteto vicepirmininkė, tarptautinės vertinimo komisijos (Jury) narė. 2007 m. – KU MF Tarptautinio studentų kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkurso Organizacinio komiteto vicepirmininkė, tarptautinės vertinimo komisijos (Jury) narė. 2010 m. – KU TSI Tarptautinio pianistų, stygininkų ir pučiamųjų instrumentalistų konkurso-festivalio ,,XXI a. menas Klaipėdoje“, skirto F. Šopeno (F. Chopin) 200-osioms gimimo metinėms Meno vadovė, tarptautinės vertinimo komisijos (Jury) narė. 2011 m. – KVMT Respublikinio jaunųjų talentų festivalio ir festivalio-konkurso (2011) Koordinatorė, vertinimo komisijos narė. 2014 m. – KU TSI Tarptautinio pianistų, stygininkų, pučiamųjų ir mušamųjų instrumentalistų konkurso-festivalio ,,Renaissance“ Meno vadovė; 2014 m. tarptautinio KU TSI, J. Karoso MM ir Labdaros ir paramos fondo ,,Baltijos impresijos“ festivalio ,,Impresijos“ Organizacinio komiteto garbės pirmininkė; 2016 m. – KU TSI Tarptautinio pianistų, stygininkų ir mušamųjų instrumentalistų konkurso-festivalio ,,Baltijos perlai“ Meno vadovė; 2017 m. II tarptautinio Labdaros ir paramos fondo ,,Baltijos impresijos“ festivalio ,,Impresijos 2017“ Organizacinio komiteto garbės pirmininkė.

Tarptautinių pianistų konkursų Vertinimo komisijų narė (Jury): I-ojo tarpt. J. Field pianistų konkurso Airijoje (Dundalk, 2017); X-ojo tarpt. J. S. Bach pianistų konkurso Baltyjske (Rusija, 2017); A. Grečaninovo tarpt.pianistų konkurso Svetlogorske (Rusija, 2017); International Competition ,,Musical Fireworks In Baden-Wuerttemberg“ Vokietijoje (Muhlacker, 2016, 2017); S. I. Savšinskio vardo konkurso Sankt Peterburge (2014, 2015, 2016, 2017, 2018); tarptautinių ,,Brolių Medinių“ jaunųjų pianistų konkursuose Rygoje (Latvija, 2015, 2016, 2017, 2018); tarpt. pianistų konkurso Stokholme (Švedija, 2016, 2017); Respublikinių pianistų Festivalių-konkursų ,,Muzika sujungia mus“, ,,Šypsenėlė“ (2009, 2011) ir kt. vertinimo komisijų narė.

Naujienlaiškių prenumerata