Kalba:   LT   EN
   
Steigėjas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
Lietuvos kultūros taryba
Rėmėjai
Klaipėdos nafta
Albright Lietuva
UAB „Stemma Group“
Partneriai
Klaipėdos miesto savivaldybė
Laisvu stiliumi
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
OWEXX
Informaciniai partneriai
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Bilietus platina
TIKETA
Mūsų Facebook puslapis
Apsilankykite
« 2018 Sausis »
PAT KPn ŠS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Karjera
Spektaklių paieška
Anonsas el. paštu

SKELBIAME ATRANKĄ SCENOS MONTUOTOJO PAREIGOMS UŽIMTI

PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI

1. Scenos montuotoju priimamas darbuotojas, turintis ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, medicinos leidimą tą darbą atlikti, turintis darbo patirties teatro scenos padaliniuose. Privalumas – mokėti užsienio kalbą (anglų, vokiečių, prancūzų).
2. Scenos montuotojas yra pavaldus vyr. scenos mašinistui, o jam nesant – scenos mašinistams.
3. Scenos montuotojui laikinai nesant darbe (dėl ligos, komandiruotės, atostogų ar pan.) jo darbą ir funkcijas atlieka kitas scenos montuotojas, paskirtas teatro vadovo įsakymu.
4. Scenos montuotojas privalo žinoti:
4.1. visų keliamų, uždaromų mechanizmų specifiką, jų išdėstymą bei jų veikimo principus;
4.2. visų štangų išdėstymo tvarką.


PAREIGOS

1. Vykdo vyr. scenos mašinisto nurodymus, susijusius su tiesioginiu darbu aptarnaujant sceną stacionare, Kolonų salėje, gastrolėse, išvykose.
2. Scenos montuotojas suneša ir, vyr. scenos mašinistui vadovaujant, montuoja dekoracijas repeticijoms, spektakliams bei įvairiems teatro renginiams stacionare, Kolonų salėje, gastrolėse ir išvykose.
3. Baigus spektaklį, repeticiją, ar renginį, scenos montuotojas pagal vyr. scenos mašinisto nurodymus atlieka spektaklio dekoracijų išmontavimą, t. y. nuima visas dekoracijas, jas išneša iš scenos, o medžiagines – susuka ir išneša į tam skirtą vietą.
4. Scenos montuotojas, montuodamas dekoracijas, laikosi saugaus darbo ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių.
5. Scenos montuotojas ne renginių metu atlieka smulkų dekoracijų ir kito scenos inventoriaus remontą, kabina reklaminius tentus, pastato laikinus reklaminius stovus mieste ir gastrolėse bei kitus darbus pagal vyr. scenos mašinisto ar pastatymų dalies vedėjo nurodymus.
6. Pakrauna ir iškrauna dekoracijas, butaforiją, apšvietimo įrangą, instrumentus ir kitus reikalingus spektakliui reikmenis išvežant ar atvežant automašina bei vykstant į gastroles ar išvykas.
7. Vykdo kitus vyr. scenos mašinisto nurodymus, susijusius su spektaklio repeticijomis ar renginiais; esant būtinumui, dirba ant tiltelio kartu su scenos mašinistu.
8. Reikalui esant, valo nuo dekoracijų dulkes ar kitokius nešvarumus.
9. Dekoracijų montažą atlieka jas saugodamas nuo sugadinimo, suplėšymo ar sudaužymo.
10. Gastrolių metu laikosi teatro nustatytų gastrolių taisyklių bei salės, kurioje vyksta renginys, vadovų, administratorių nurodymus, visą darbo procesą derindamas su vyr. scenos mašinistu ar kitu asmeniu, paskirtu vadovauti gastrolėms.
11. Būna pareigingas, darbštus ir atsakingas.
12. Laikosi teatro vidaus tvarkos, priešgaisrinės saugos, darbo etikos taisyklių.
______________________________________________

Gyvenimo aprašymus siųsti adresu: personalas@klaipedosmuzikinis.lt
Tel. pasiteirauti 8 46 397410


 

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras skelbia konkursą orkestro koncertmeisterio (1-ojo smuiko) vietai užimti.

Dokumentai (prašymas dalyvauti konkurse, darbinės veiklos aprašymas, išsimokslinimo ir kitų profesinius pasiekimus liudijančių dokumentų kopijos) priimami nuo 2017-11-10 iki 2018-02-01. Konkurso data 2018 02 27.
Dokumentus pristatyti į Teatro Personalo ir kanceliarijos skyrių arba el. paštu personalas@klaipedosmuzikinis.lt
Telefonas pasiteirauti: (8 46) 39 74 10;

Konkurso programa:

Solo pasirinktinai:

P. Čaikovskij – Koncertas smuikui ir orkestrui D-dur I dalis
J. Sibelius – Koncertas smuikui ir orkestrui d-moll I dalis
J. Brahms - Koncertas smuikui ir orkestrui D-dur I dalis
W. A. Mozart – I dalis (su kadencija) iš vieno koncerto smuikui pasirinktinai:
Nr. 4 D-dur, KV 218
Nr. 5 A-dur, KV 219

Orkestrinė literatūra:

J. Strauss operetės „Šikšnosparnis“ uvertiūra
G. Rossini – operos „Sevilijos kirpėjas“ uvertiūra
R. Leoncavallo – operos „Pajacai“:
Prologas- 5, 6, 7, skaitlinės;
I veiksmas - 4, 53 ir 54 skaitlinės;