Kalba:   LT   EN
   
Steigėjas
LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
Lietuvos kultūros taryba
Rėmėjai
Klaipėdos nafta
Albright Lietuva
UAB „Stemma Group“
Partneriai
Klaipėdos miesto savivaldybė
Laisvu stiliumi
VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
OWEXX
Informaciniai partneriai
Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Bilietus platina
TIKETA
Mūsų Facebook puslapis
Apsilankykite
« 2018 Sausis »
PAT KPn ŠS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Pianistai korepetitoriai
Spektaklių paieška
Anonsas el. paštu
Inga MAKNAVIČIENĖ
Koncertmeisterė akompaniatorė

I. Maknavičienė – Tarpt. konk. laureatė, pianistė, docentė, Lietuvos FPA ir LMS narė, per visą kūrybinio darbo laikotarpį surengusi per 900 koncertų Lietuvoje ir užsienyje (Austrijoje, Belgijoje, Estijoje, Čekijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Suomijoje, Rusijoje ir kt.). I. Maknavičienė koncertuoja kaip pianistė solistė, kameriniuose ansambliuose ir su Lietuvos kameriniais ir simfoniniais orkestrais. Kartu su kolegomis vilniečiais ir žymiais Klaipėdos krašto menininkais yra parengusi daugelį kamerinės (fortepijoninio dueto, trimito, fleitos, vokalinės ir kt.) muzikos programų. Pianistė dalyvauja rašytojų ir poetų knygų pristatymuose, kartu su Klaipėdos valst. dramos teatro aktoriais ir šio krašto literatūrologais, istorikais rengia muzikines literatūrines istorines kompozijas.

 

2004 m. vasario 16 d. apdovanota kaip ,,Geriausia 2003 m. Klaipėdos universiteto menininkė“.

 

2006 m. paskirta KU KLASCO premija ,,Už nuopelnus menotyros ir meno srityje“. 2007 m. jai suteiktas Klaipėdos universiteto docento vardas.

 

Koncertai
Pianistė yra surengusi daugiau nei 900 koncertų Lietuvoje ir užsienyje, aktyviai dalyvauja daugelyje tarptautinių ir respublikinių festivalių, kuriuos rengia Lietuvos nacionalinė filharmonija, Lietuvos muzikų sąjunga, Lietuvos kompozitorių sąjunga ir jos Klaipėdos skyrius, Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras ir kt. Lietuvos ir užsienio muzikos meno, kultūros institucijos.
Fortepijoninius koncertus ir kitus stambios formos kūrinius ji skambino solo ir f-niu duetu (I partija), diriguojant iškiliausiems Lietuvos ir užsienio dirigentams – S. Sondeckiui, G. Mais (Vokietija) su Lietuvos nacionalinės filharmonijos kameriniu orkestru, S. Domarkui su Mažosios Lietuvos simfoniniu orkestru, R. Šervenikui, T. Ambrozaičiui su Klaipėdos kameriniu ir Lietuvos nacionalinės filharmonijos kameriniais orkestrais, A. J. Lukoševičiui su Klaipėdos universiteto kameriniu orkestru ir kt.


Lietuvos televizijos ir radijo fonduose saugomi pianistės atliekami Lietuvos ir užsienio kompozitorių kūrinių įrašai, taip pat išleistos šešios pianistės solistės ir kamerinės muzikos (atliekamos su kt. žymiais Lietuvos menininkais) kamerinės muzikos kompaktinės plokštelės.


Festivaliai
I. Maknavičienė yra dalyvavusi daugelyje (per 50) tarptautinių ir respublikinių festivalių – Lietuvos Nacionalinės filharmonijos organizuotuose tarptautiniuose antrame ir trečiame ,,J. Haydn–F. Schubert“ festivaliuose (Vilnius, 1993, 1994); III Baltijos muzikos fest. ,,Gaida“ (1993); ,,Muzikos pavasaris“ (Klaipėda, 1994); II tarpt. J. Gruodžio kamerinės muzikos festivalyje (Kaunas, 1994); I tarpt. Fortepijoninių duetų festivalyje ,,Šiauliai 95“; Respubl. fest. ,,Pavasario muzika Visagine“ (1995); tarpt. naujos muzikos festivalyje ,,Marių klavyrai“ (Klaipėda, 1999); tarpt. chorų konkurse-festivalyje Latvijoje (2000); tarpt. festivalyje ,,XXV Klaipėdos muzikos pavasaris“ (2000); tarpt. pianistų, kamerinių ansamblių ir fortepijoninių duetų konkurse-festivalyje ,,Muzika be sienų“ (2002); V tarpt. fortepijoninių duetų festivalyje ,,Šiauliai 2003“; II tarpt. Tytuvėnų vasaros festivalyje (2005); XIII tarpt. naujosios muzikos fest. ,,Marių klavyrai“ (2006); Lietuvos kamerinio orkestro koncertų cikle ,,Nakties serenados“ (2007); I tarpt. meno festivalyje ,,Mažeikiai–2007“; IV tarpt. Tytuvėnų vasaros festivalyje ,,Vasariškos menų variacijos“ (2007); X operos ir simfoninės muzikos fest. ,,Muzikinis rugpjūtis“ (Klaipėda, 2007); tarpt. festivalyje-forume ,,Musical Performance and Pedagogics“ (Suomija, 2008); Lietuvos muzikų sąjungos renginiuose ,,Didysis muzikų paradas“ Klaipėdoje ir Vilniuje (2006, 2007, 2008, 2011); V Tarpt. fest.-konkurse ,,Atlikėjas-kompozitorius“, skirtame A. Rubinšteino 180-osioms gimimo metinėms (Rusija, 2010); XIV, XV tarptautiniuose operos ir simfoninės muzikos festivaliuose ,,Muzikinis rugpjūtis pajūryje“ (2011, 2012) ir kt.


Kūrybiniai darbai
Kartu su kitais žymiais menininkais – aktoriais R. Šaltenyte, V. Paukšte, V. Kochanskyte ir kt., dainininkais – V. Vadokliene, D. Kužmarskyte R. Petrauskaite, ir kt., muzikologais, literatūrologais, istorikais, menotyrininkais, režisieriais yra sukurtos muzikinės literatūrinės kompozicijos: ,,Laiškai tolimai žvaigždei“ (pagal A. Elksne); ,,Ieškančiojo pėdsakai“ (pagal Kęstučio Trimako poeziją); ,,Moters meilė ir gyvenimas“ (2007, 2009–2011), ,,Mirksnio būvy – amžinybė“ (2009), ,,Aš dainuoju apie tai, ko nepasiekiu...“ (pagal S. Nėries poeziją); ,,Tau, tavo laimei, tavo karalystei“ (Prūsijos karalienė Luizė, 2010); ,,Nuo jūros link regėjimų jūros“ (dailininko P. Domšaičio kūrybinis palikimas. 2011); ,,Sustok ir paklausyk! Atrodo, kažkas lyg plazda ten, pas kraščiausią taką“ (pagal Antano Jasmanto kūrybą); ,,Moterų kompozitorių dainos“, ,,V. Kudirka – žmogaus misterija“, ,,M. K. Čiurlionis – herojus, kurio mes šiandien ilgimės“ (2012). Sakralinės impresijos ,,Kai tik pikta dvasia iš Dievo apimdavo Saulių, Dovydas imdavo į rankas lyrą ir grodavo..“ (pagal Bibliją, Samuelio pirmąją knygą) ir kt.


Pristatymai
Kaip pianistė solistė dalyvauja Lietuvos rašytojų sąjungos Klaipėdos sk. rengiamuose ,,Muzikos ir poezijos vakaruose” (2001, 2003, 2007), poetų ir rašytojų kūrybos bei naujausių knygų pristatymuose: poetės E. Karnauskaitės poezijos vakaras (2003); Muzikos ir poezijos vakaras ,,Balandėlę sakau” (2004, poet. S. Poškus); poeto R. Sadausko kūrybos vakaras (2004); rašytojo J. Šikšnelio knygos ,,Apšlakstytas isopu“ pristatymas (2004); ,,ARS vitae“ - ,,Menas gyventi“ knygos prist. (2007), KU Fort. dueto ,,Paralelės“ ir poetės N. Kliukaitės kūrybos vakaras (2008) ir kt. Taip pat socialdemokratų p-jos frakcijos seniūnės p. I. Šiaulienės kasmetiniuose renginiuose – ,,Literatūriniuose rytmečiuose“: poetės-rašytojos V. Jasukaitytės knygos ,,Dievas miršta vienišas” (2004), J. Saulėnienės ir R. Krupavičiūtės knygos ,,Prūsijos karalienė Luizė Klaipėdoje“ prist. (2005), A. Juozaičio knygos ,,Karalių miestas be karalių“ pristatymas (2007); Popietė Vydūnui: V. Bagdonavičiaus knygos ,,Spindulys esmi begalinės šviesos“ ir R. Palijauskaitės kng. ,,Žvilgsnis į gyvenimo gelmes“ pristat. (2008); rašyt. Vytauto Bubnio knygos ,,Balandžių plastėjimas“ ir P. Orintaitės ,, Ką laumės lėmė”, ,,Liepalotų medynuose” prist. (2010), rašyt. N. Strakauskaitės ,,Kultūros kraštovaizdis prie Kuršių marių” prist. (2011), F. Taunytės ,,Ieškau tikro lietuvio” prist. (2012). A. Vakarės ,,Kartais angelas pasirodo“ (Klaipėda, 2011; Vilnius, 2012), ir kt. Taip pat KU leidinių pristatymuose: ,,Klaipėdos kompozitorių kūrinių rinktinė“ (Nr. 1) prist. (2003); kompakt. plokštelės ,,Romantinė muzika“ (2004) prist.; ,,Lietuvos kompozitorių kūrinių rinktinė“ Nr. 2 ir spec. kompakt. plokštelės ,,Klaipėdos kompozitoriai tarptautiniam konkursui“ prist. (2005); komp. Z. Virkšo komp. plokštelės pristatymas (2006); ,,Lietuvos kompozitorių kūrinių rinktinė Nr. 3“ prist. (2007); prof. S. Vaitekūno knygos ,,Justinas Staugaitis“ (2011) prist. ir kt.


Publikacijos
KU doc. Ingos Maknavičienės yra publikuota daug leidinių. Iš jų svarbiausi: ,,I. Maknavičienė. Fortepijono, fortepijono meno ir fortepijono technikos pratimų pianistams evoliucija“ (2000); fortepijoninių kūrinių redagavimas: ,,V. Mikalauskas. Snieguolė ir septyni nykštukai“ (1999); J. Domarkas. Kūriniai fortepijonui“ (2006); ,,Klaipėdos kompozitorių kūrinių rinktinė“ (Nr. 1) sudarytoja ir vyr. redaktorė; ,,Lietuvos kompozitorių kūrinių rinktinė“ (Nr. 2) sudarytoja ir vyr. redaktorė; ,,Lietuvos kompozitorių kūrinių rinktinės Nr. 3“ sudarytoja ir vyr. redaktorė (2007) ir kt.


Pedagoginis darbas
KU MF doc. I. Maknavičienės fortepijono specialybės studentai – tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai (pirmųjų vietų prizininkai), diplomantai, spec.prizų laimėtojai, Fortepijono katedros rengiamų kasmetinių ,,Kūrybinių olimpiadų“ nugalėtojai, tarpt. festivalių ir koncertų dalyviai.

Klaipėdos valstybiniame muzikiniame teatre
2002 m. KVMT vadovo, prof. S. Domarko pakviesta debiutavo teatre kaip viena iš komp. A. Žigaitytės operos ,,Žilvinas ir Eglė“ statytojų.
2007 m. Koordinatorė KVMT ir KU bendro projekto tarpt. meistriškumo kursų muzikologams, instrumentalistams, vokalistams ,,Ankstyvojo baroko muzikos tradicijos ir nūdienė interpretacija”
2007 m. Pianistė KVMT X operos ir simfoninės muzikos fest. ,,Muzikinis rugpjūtis“ paregtoje fortepijoninės ir vokalinės muz. 2 dalių kompozicijoje ,,Moters meilė ir gyvenimas“
2009 m. KVMT vadovės A. Nekrošienės-Žigaitytės kvietimu atsakingoji pianistė-repetitorė komp. J. Gaižausko operos vaikams ,,Buratinas“ (ofic. operos KVMT buklete–pianistė-repetitorė).
2010 m. atsakingoji pianistė-repetitorė (ofic. operos KVMT buklete–pianistė-repetitorė) C. Monteverdi 2 dalių muz. dramos ,,Popėjos karūnavimas“
2010 m. vyriausioji koncertmeisterė (ofic. operos KVMT buklete–vyriausioji koncertmeisterė) komp. A. Žigaitytės operoje-fantasmagorijoje ,,Frank`Einstainas – XXI amžius“
2011 m. Pianistė KVMT muzikinė-literatūrinė kompozicija ,,Tau, tavo laimei, tavo karalystei“ (Prūsijos karalienė Luizė);
2011 m. Koordinatorė, vertinimo komisijos narė KVMT proj. ,,Respublikinis jaunųjų talentų festivalis ir festivalio-konkursas“
2011–2012 m. Pianistė KVMT projekto ,,Debiutai” koncertuose
2012 m. Klavesinistė G. Rosinio operos ,,Sevilijos kirpėjas“ premjerose ir kt.

Studijos
1991–1994 m.Asistentūra-stažuotė Lietuvos muzikos akademijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Fortepijono katedroje (prof. K. Grybausko kl.)
1986–1991 m.Studijos Lietuvos konservatorijos (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) Fortepijono katedroje (prof. K. Grybausko kl.). Suteiktos pianisto-solisto, kamerinio ansamblio artisto, koncertmeisterio, dėstytojo kvalifikacijos
1991, 1993 m.Tobulinosi Šveicarijoje (St. Moritz, Zurich, Jona), yra šių tarptautinių meistriškumo kursų (,,International Master class“) finalininkė

Darbas
1991 m.Su Lietuvos konservatorijos paskyrimu atvyko dirbti į Klaipėdos fakultetų Fortepijono ir Orkestrinio dirigavimo (dabar - Pučiamųjų ir styginių muzikos katedra) koncertmeistere-dėstytoja. Pradėjo dirbti Fortepijono katedroje dėstytoja (vėliau – 1995 m. lektorės pareigos; 2004 m. – docento pareigos; 2007 m. – suteiktas Klaipėdos universiteto docento vardas.), tęsė darbą kaip koncertmeisterė Orkestrinio dirigavimo (dabar - Pučiamųjų ir styginių muzikos) katedroje (nuo 1996 m. – Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Pučiamųjų ir styginių muzikos katedros vyriausioji koncertmeisterė). Nuo 2010 m. – Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro koncertmeisterė.
2001–2012 m.Doc. I. Maknavičienė kasmet rengia Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto (KU TSI) projekto ,,Pianistų rengimo tarptautiniams konkursams papildomas aspektas: atviros meistriškumo paskaitos ir pamokos“ seminarus jauniesiems Klaipėdos, Kauno, Vilniaus, Gargždų, Šilutės, Palangos, Šiaulių, Panevėžio, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio ir kt. miestų pianistams ir jų pedagogams, yra šių seminarų Organizacinio komiteto pirmininkė.
2002 m.KU Respublikinio studentų kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkurso Organizacinio komiteto pirmininkė
2003 m.KU Tarptautinio studentų kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkurso Organizacinio komiteto pirmininkė
2005 m.KU Tarptautinio studentų kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkurso Organizacinio komiteto vicepirmininkė, tarptautinės vertinimo komisijos (Jury) narė
2007 m.KU Tarptautinio studentų kamerinių ansamblių ir koncertmeisterių konkurso Organizacinio komiteto vicepirmininkė, tarptautinės vertinimo komisijos (Jury) narė
2010 m.KU TSI Tarptautinio pianistų, stygininkų ir pučiamųjų instrumentalistų konkurso-festivalio ,,XXI a. menas Klaipėdoje“, skirto F. Šopeno (F. Chopin) 200-osioms gimimo metinėms Meno vadovė, tarptautinės vertinimo komisijos (Jury) narė.
2011 m.KVMT Respublikinio jaunųjų talentų festivalio ir festivalio-konkurso (2011) Koordinatorė, vertinimo komisijos narė, Respublikinių pianistų Festivalių-konkursų ,,Muzika sujungia mus“ ir ,,Šypsenėlė“ (2009, 2011) ir kt. vertinimo komisijų narė.