Kas yra „Laukiantis bilietas“?

  • „Laukiantis bilietas“ yra geradario nupirktas bilietas vaikui ar jaunuoliui į Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro repertuarinius spektaklius. VšĮ “Klaipėdos šventės” sumanyto Labdaros koncerto lėšomis sukurti 200 vnt. bilietų, kurie yra atidėti ir lauks savo žiūrovo teatro renginiuose.

Koks yra „Laukiančio bilieto“ tikslas?

  • Skatinti šeimas kartu su vaikais bei jaunuolius iki 18 metų lankytis Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro renginiuose ir supažindinti jauniausius kultūros vartotojus su profesionaliuoju scenos ir muzikos menu, auginti motyvuotą ir išprususią ateities kartą.

Kaip atpažinti „Laukiantį bilietą“?

  • „Laukiantis bilietas“ turės išskirtinę žymę – ant bilieto bus uždėtas raudonas spaudas su užrašu „Laukiantis bilietas“.

Kas gali pasinaudoti „Laukiančiu bilietu“?

  • „Laukiančiu bilietu“ pasinaudoti galės į Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro spektaklius savarankiškai atėję vaikai, paaugliai ir jaunimas iki 18 m. amžiaus. Tėvai taip pat turės teisę prašyti teatro atstovo „Laukiančio bilieto“ savo vaikams.
  • Kartu su įteikiamu „Laukiančiu bilietu“ klausytojui pateikiama paruošta atmintinė, kurios užpildyta šaknelė lieka kasininkui.

Kas negali pretenduoti į „Laukiantį bilietą“?

  • Suaugę asmenys negali pretenduoti į „Laukiantį bilietą“.

Kur ir kas įteiks „Laukiantį bilietą“?

  • „Laukiančio bilieto“ platinimo vieta – Klaipėdos Žvejų rūmų kasa (Taikos pr. 70, Klaipėda), o įteiks bilietą sąžiningas tarpininkas – Žvejų rūmų kasininkas.

Kiek truks „Laukiančio bilieto“ dalijimo akcija?

  • „Laukiantys bilietai“ platinami nuo 2019 m. spalio 22 d. tol, kol bus išdalinti 200 vnt. Laukiančių bilietų“.
  • Informacija apie dalijamus „Laukiančius bilietus“ bus skelbiama Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro Facebook paskyroje, klaipedosmuzikinis.lt bei nurodytais kontaktiniais telefonais.

Ar turės teisę Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro kontrolierius paprašyti asmens dokumento, kilus abejonei dėl asmens amžiaus?

  • Klaipėdos Žvejų rūmų kontrolierius turi teisę paprašyti asmens dokumento, kilus abejonei dėl asmens, siekiančio pasinaudoti „Laukiančiu bilietu“ amžiaus.